Chia sẻ của khách hàng Phan Nhật Nam về dịch vụ chống thấm Ánh Phương

Chia sẻ của khách hàng Phan Nhật Nam về dịch vụ chống thấm Ánh Phương

18/09/2019


Tôi là Phan Nhật Nam làm việc tại Công ty Xây dựng Ngôi Nhà Xinh và chuyên bên mảng xây dựng dân dụng. Tôi đã làm việc bên lĩnh vực xây dựng nhiều, khoảng 2 năm trước tôi có ý định sẽ làm ngôi nhà cho riêng gia đình tôi. Vì đã xây dựng cho rất nhiều ngôi nhà nên tôi thấy việc quan trọng và cần thiết cho ngôi nhà chính là chống thấm.

Xem thêm ››